© 2020 BeCREO Technologies sp. z o.o.

BeCREO Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest internacjonalizacja firmy na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Planowanym efektem jest nawiązanie współpracy z lokalnym dystrybutorem.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

BeCREO Technologies Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest internacjonalizacja firmy na rynku japońskim.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.