© 2020 BeCREO Technologies sp. z o.o.

Dzięki rozwiązaniom do nauki programowania z serii Scottie Go! nie tylko rozwijamy kluczowe dla XXI wieku kompetencje, ale pozwalamy również zarządzać procesem edukacyjnym. Platforma Scottie Go! to wyższy poziom integracji naszych aplikacji i gier edukacyjnych z zasobami oraz profilami uczniów, który został osadzony w chmurze. Elementy zawarte na Platformie pozwalają również na naukę programowania w systemie zdalnym i hybrydowym z wykorzystaniem własnych, wydrukowanych bloczków w kształcie puzzli do nauki programowania.

Zarządzanie nauką programowania w szkole

Pobieranie zasobów edukacyjnych, dodawanie i sprawdzanie statusu kont, tworzenie dostępów oraz planowanie pracy uczniów. Wszystko to umieszczone w jednym miejscu. Rejestracja i założenie konta umożliwiają korzystanie z wielu dostępnych oraz wciąż rozwijanych funkcjonalności Platformy Scottie Go!

Tworzymy szkolny Ekosystem Edukacyjny

Dzięki możliwości tworzenia kont dla nauczycieli i profili dla uczniów Platforma Scottie Go! pozawala na organizację oraz ewaluację ich pracy w bezpiecznej i łatwej formule rozwiązania chmurowego. Olbrzymią wartością dodaną dla procesu edukacji jest możliwość synchronizacji urządzeń i aplikacji z Platformą. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zarówno planowanie pracy, przydzielanie i udostępnianie zadań jak i ich ocena staja się łatwe i przyjazne dla ucznia, a zarazem pozwalają nauczycielowi zebrać kluczowe informacje do ewaluacji procesu edukacyjnego.