DLA UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH
  DLA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH

Aktualności

Centrum Nauki Kopernik

BeCREO Technologies partnerem Konsorcjum Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego!

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to Konsorcjum stworzone przez Centrum Nauki Kopernik oraz firmy BeCREO Technologies i Moje Bambino.

Zadaniem Konsorcjum jest komercjalizacja produktów i rozwiązań edukacyjnych oraz usług badawczych opracowanych w toku działalności badawczo-rozwojowej PPK.

Tworzone tu nowatorskie idee i produkty mają służyć uczeniu się praktycznemu, technicznemu i zawodowemu, a równocześnie wspierać kształtowanie kompetencji kluczowych w XXI wieku.

Dowiedz się więcej.