© 2020 BeCREO Technologies sp. z o.o.

Aktywacja licencji i tworzenie kont uczniowskich w aplikacji Scottie Go! Dojo

Instrukcja rozserzona

Jak utworzyć konto w aplikacji i aktywować licencję nauczyciela (PRO)?

1. Pobierz aplikację Scottie Go! Dojo na urządzenie z systemem operacyjnym Windows lub Android.

2. Zarejestruj się w aplikacji, podając adres email, hasło oraz preferowaną wyświetlaną nazwę użytkownika (np. imię i nazwisko nauczyciela).

3. W menu ADMINISTRACJA kliknij zielony przycisk ODBIERZ.

4. Wprowadź kod licencyjny i zatwierdź ponownie klikając zielony przycisk ODBIERZ.

5. Licencja jest już dodana do Twojego konta. Kliknij przycisk AKTYWUJ, aby rozpocząć pracę z aplikacją.

Jak utworzyć konta dla uczniów?

1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji Scottie Go! Dojo.

2. W menu ADMINISTRACJA przejdź do zakładki UŻYTKOWNICY.

3. Kliknij zielony przycisk STWÓRZ UŻYTKOWNIKA.

4. Uzupełnij dane uczniów – login, wyświetlaną nazwę użytkownika (np. imię i pierwsza litera nazwiska ucznia) oraz hasło i zatwierdź ponownie klikając przycisk STWÓRZ UŻYTKOWNIKA.

Uwaga! Zmiana hasła ucznia możliwa będzie wyłącznie za pośrednictwem konta nauczyciela.

5. W ten sam sposób dodaj kolejno konta dla wszystkich uczniów, którzy będą korzystać z aplikacji.

Jak aktywować licencje uczniowskie (BASIC)?

1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji Scottie Go! Dojo.

2. W menu ADMINISTRACJA kliknij zielony przycisk ODBIERZ.

3. Wprowadź kolejno wszystkie kody licencyjne kont BASIC, zatwierdzając każdy zielonym przyciskiem ODBIERZ.

4. Licencje są już dodane do Twojego konta.

UWAGA! Nie aktywuj dodanych licencji BASIC. Zamiast tego przejdź do zakładki UŻYTKOWNICY.

5. Wybierz z listy utworzone wcześniej konto ucznia i kliknij przycisk AKTYWUJ LICENCJĘ.

6. Wybierz z listy jedną z dodanych wcześniej licencji BASIC i zatwierdź wybór przyciskiem AKTYWUJ. Powtórz tę czynność dla wszystkich kont uczniowskich.

7. Licencje uczniów są już aktywne. Od teraz po zalogowaniu każdy z uczniów może korzystać ze wszystkich funkcjonalności aplikacji.