FOR HOME USERS
  FOR EDUCATION INSTITUTIONS

EU Projects

BeCREO Technologies Sp. z o.o. develops project co-financed by the European Funds

The aim of the project is the internationalization of the company on the UAE market.

The plan is to establish cooperation with a local distributor.
EU funds for the project: 200 000 PLN

BeCREO Technologies Sp. z o.o. develops project co-financed by the European Funds

The aim of the project is the internationalization of the company on the Japanese market.

The plan is to establish cooperation with a local distributor.
EU funds for the project: 200 000 PLN

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

EU Projects
EU Projects
EU Projects