FOR HOME USERS
  FOR EDUCATION INSTITUTIONS

About the game

Step 1
improves the ability to think analytically and logically
Step 2
develops algorithmic intuition
Step 3
teaches how to solve complex problems and how to work in a group
Step 4
supports the development of competences in teaching programming at early stages of education

ELEMENTS OF THE GAME

Scottie Go! is an innovative game to teach programming. It is a combination of cardboard tiles, which are used by the players to create programming commands, and an app that sets tasks and scans the proposed solutions that set Scottie and other characters in motion.

Tiles

The tiles are used to write commands which will be performed by Scottie. They also have a defined goal: they allow players to acquire basic programming concepts such as loops, conditionals, variables or functions.
tiles
Scottiego_tablet

App

The app allows to scan the commands by capturing a photo or a video. Once the command has been scanned, Scottie will carry it out step by step, and the player can see if the task has been performed correctly.
Scottiego_tablet

Classes with Scottie Go!

Because Scottie Go! involves all basic concepts of programming, ranging from basic instructions, loops, conditionals to variables and functions, it can be used as a basic tool to introduce and teaching programming. Thanks to the modular content, it can serve as a supplement of other tools that have previously been used to teach programming.
A unique programming interface, in the form of tiles, makes the game child-friendly and, furthermore, it allows children to work in teams without the fear that some of them will be less involved in the work.

Scottie Go! a podstawa programowa

Gra realizuję warunki polskiej podstawy programowej nauczania informatyki oraz wykorzystuje najnowsze zdobycze światowej metodyki nauki programowania poprzez wdrożenie myślenia komputacyjnego. – umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem technologii informatycznej oraz świadomego wykorzystana z metod i narzędzi cyfrowych poprzez:

  • rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
  • programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
  • rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
Programming-for-kids

W polskiej szkole podstawowej od najmłodszych lat wprowadzono naukę programowania, gdzie uczniowie poznają nieformalne znaczenie wybranych pojęć związanych z informatyką w formie zabawy:

  • liniowa kolejność, powtarzanie czynności (sekwencja zdarzeń, logiczny porządek zdarzeń, czynności i wielkości), – instrukcja , sekwencje instrukcji (polecenie),
  • algorytm (plan działania).

W klasach starszych, dzieci potrafią napisać prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera i testują na komputerze swoje programy. Kładą bardzo duży nacisk na przestrzeganie praw i zasad bezpieczeństwa w sieci oraz ergonomii pracy z urządzeniami cyfrowymi. Rozwijają kompetencje zespołowego rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin, realizując projekty z wykorzystaniem aplikacji użytkowych.

Wszystkie te, oraz wiele innych założeń zawiera się w scenariuszu i zadaniach w grze ScottieGo!

Coding-for-kids

Zajęcia ze Scottie Go!

Gra Scottie Go! dzięki programowi obejmującemu wszystkie podstawowe pojęcia programistyczne od podstawowych instrukcji po pętle, instrukcje warunkowe, zmienne i funkcje, może być wykorzystywana jako podstawowe narzędzie do wprowadzenia i nauki programowania.

Dzięki modułowemu układowi treści może być też znakomitym uzupełnieniem stosowanych dotychczas innych narzędzi do nauki programowania.

Unikalny interfejs do programowania w postaci klocków sprawia, że gra jest nie tylko przyjazna najmłodszym, ale też pozwala wykonywać zadania zespołowo bez obawy o mniejsze zaangażowanie części graczy pracujących w zespole.

New Scottie´s adventures in the outer space!

During his space travel Scottie needs to land on an unknown asteroid. Help him find the crystals, which load his spaceship and let him continue his journey. Discover new programming concepts, solving the quests of increasing difficulty.

About the game
Step 1

improves the ability to think analytically and logically

Step 2

develops algorithmic intuition

Step 3

teaches how to solve complex problems and how to work in a group

Step 4

supports the development of competences in teaching programming at early stages of education

About the game

Scottie Go!
Adventures: Labyrinth

The beginning of Scottie Go! Adventures series

52 quests and logical tasks, that will be challenging even for the experienced Scottie Go! gamers. In the game you can program the moves of Scottie using the cardboard tiles (you can connect them like puzzles). He will perform the instructions placed on the game board, you just need to use the free Scottie Go! Adventures Labyrinth app. You can see Scottie´s adventures on the device screen, on the mobile or tablet. The app consist interactive course of programming. In Scottie Go! Adventures Labyrinth game you can also experience new objects: flags and teleports. Scottie Go! Labirynt - how does it work?

About the game

Elements of the game

Tiles

labyrinth-tiles

Tiles The tiles are used to write command sequences, that will be performed by Scottie. They also serve an educational: they allow players to acquire basic programming concepts such as instructions, parameters, or loops.

Application

About the game

Application The app allows to scan the commands by capturing a photo or a video. Once the command has been scanned, Scottie will carry it out step by step, and the player can see if the task has been performed correctly.

About the game

Other products from Scottie Go! family.